Sabtu, 29 September 2012

Makam Para Nabi / Rasul lengkap


Pendahuluan;


Nabi dan Rasul adalah manusia-manusia pilihan yang bertugas memberi petunjuk kepada manusia tentang keesaan Allah SWT dan membina mereka agar melaksanakan ajaran-Nya. Ciri-ciri mereka dikemukakan dalam Al-Qur’an,

"... ialah orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan." (Q.S. Al Ahzab : 39).


Perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah : seorang Nabi menerima wahyu dari Allah SWT untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah SWT guna disampaikan kepada segenap umatnya. Para Nabi dan Rasul mempunyai 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil, serta satu sifat jaiz, yaitu :
1.Shiddiq (benar), Mustahil ia Kizib (dusta).
2.Amanah (dapat dipercaya), mustahil Khianat (curang).
3.Tabliqh (Menyampaikan wahyu kepada umatnya), Mustahil Kitman (menyembunyikan Wahyu).
4.Fathonah (Pandai/cerdas), Mustahil Jahlun (Bodoh).
5.Bersifat jaiz yaitu Aradhul Basyariyah (sifat-sifat sebagaimana manusia).


Nabi dan rasul dalam Al-Qur’an;

Al-Qur’an menyebut beberapa orang sebagai nabi. Nabi pertama adalah Adam. Nabi sekaligus rasul terakhir ialah Muhammad yang ditugaskan untuk menyampaikan Islam dan peraturan yang khusus kepada manusia di zamannya sehingga harikiamat. Isa yang lahir dari perawan Maryam binti Imran
juga merupakan seorang nabi.
Selain ke-25 nabi sekaligus rasul, ada juga nabi lainnya seperti dalam kisah Khidir bersama Musa
yang tertulis dalam Surah Al-Kahf ayat 66-82.

Terdapat juga kisahUzayr dan Syamuil. Juga nabi-nabi yang tertulis di Hadits dan Al-Qur’an, sepertiYusya’ bin Nun, Zulqarnain, Iys, dan Syits.
Sedangkan orang suci yang masih menjadi perdebatan sebagai seorang Nabi atau hanya wali adalah Luqman al-Hakim dalam Surah Luqman.

Berikut ialah makam-makam para nabi, sanak saudara dan para sahabatnya ;

1. NABI ADAM AS

Makam Nabi Adam as.
MAKAM HAWA, Jeddah
TAPAK KAKI ADAM (AS) , Srilanka
Abeel, Son of HAZRAT ADAM (Al.),
First grave on earth, Jordan.
MAKAM HABIL (putra nabi adam as)
Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Kabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Kabil). Ia berkata (Kabil): “Aku pasti membunuhmu!” Berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa”.“Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam.”“Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh) ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang lalim.” QS Al-Maidah 27-29


Baca selanjutnya di >> kisah Lengkap Nabi Adam as


2. NABI IDRIS AS


MAKAM NABI IDRIS , Jordan

Baca selanjutnya di >> kisah Lengkap Nabi Idris as


3. NABI NUH AS

Makam Nabi Nuh as.

Baca selanjutnya di >> kisah Lengkap Nabi Nuh as

4. NABI HUUD AS

Makam Nabi Huud as.

Baca selanjutnya di >> kisah Lengkap Nabi Huud as


5. NABI SHOLEH AS


Makam Nabi Shaleh as.


Komplek - Pintu Makam Nabi Shaleh as.dan Huud as.

Baca selanjutnya di >> kisah Lengkap Nabi Shaleh as

6. NABI IBRAHIM AS


Makam Nabi Ibrahim as. - tampak dr luar

Makam Nabi Ibrahim as. - tampak dr dalam

Melihat dari dekat pemandangan Haram Ibrahimi (Masjid Haram Ibrahim) dari luar dan dalam. Haram Ibrahimi adalah peninggalan bersejarah yang diambilalih oleh Shalahuddin Al-Ayyubi pada peperangan Hattin dan dijadikan masjid. Menurut kepercayaan tiga agama (Yahudi, Kristen dan Islam) terdapat di dalam masjid Haram Ibrahimi kuburan kuburan para nabi2 dari bani Israil seperti kuburan Ibrahim dan istrinya Sara, Ishaq dan istrinya Rifqah dan yang lainya. Adapun Ibrahim Al Khalil as adalah bapak para nabi-nabi, lahir di Faddam A’ram dan dibesarkan di kota Ur al-Kaldaniah. Beliau berhijrah setelah dianiaya dan dibakar oleh kaumnya ke kota Harran, sebelah utara Jaziratul Arab, kemudian ke Palistina, Mesir dan Makkah (disana beliau tinggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail). Kemudian kembali ke Palestina dan wafat di kota al Khalil – Palestina yang sekarang menjadi negara jajahan Israil.

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing), QS Ali-Imran :33)

Jalan menuju haram ibrahim

Lorong menuju haram Ibrahim

pintu-gua-masuk-
ke-makam-makam-para-nabi

Pintu masuk Haram Ibrahim setelah pemeriksaan 1,2 dan 3

Pemandangan
Haram ibrahim dari dalam

Pemandangan Haram ibrahim dari dalam

Makam Sara -istri Nabi Ibrahim as

HAZRAT IBRAHIM-AL-KHALIL, Israel


Baca selanjutnya di >> kisah Lengkap Nabi Ibrahim as


7. NABI ISMAIL AS

Komplek Makam Nabi Ismail as

Tugu - Tempat nabi Ismail as. ber Qur'ban

Baca selanjutnya di >> kisah Lengkap Nabi Ismail as

8. NABI LUTH AS

HAZRAT LOT, Iraq
Makam Nabi Luth as. Irak
Baca selanjutnya di >> kisah Lengkap Nabi Luth as

9. NABI ISHAQ AS

Makam Nabi Ishaq as
Prophet of Ishaq
makam-Rifqah-istri Nabi Ishaq as.

mihrab-mimbar makam-Ishaq as.
dan makam istrinya-Rifqah

Baca selanjutnya di >> kisah Lengkap Nabi Ishaq as

10. NABI YA'KUB AS

Makam Nabi Yakub as


Baca selanjutnya di >> kisah Lengkap Nabi Yakub as

11. NABI YUSUF AS

Makam Nabi Yusuf as . di Nablus

Tempat Makam  Nabi Yusuf as - Nablus


Sorban- Nabi yusuf as.


Baca selanjutnya di >> kisah Lengkap Nabi Yusuf as

12. NABI SYU'AIB AS

Makam Nabi Syu'eb as.


Baca selanjutnya di >> kisah Lengkap Nabi Syu’eb as

13. NABI AYYUB AS

Makam Nabi Ayyub as

Baca selanjutnya di >> kisah Lengkap Nabi Ayub as

14. NABI DZULKIFLI AS

Makam Nabi Dzulkifli as.

Baca selanjutnya di >> kisah Lengkap Nabi Dzulkifli as


15. NABI MUSA AS

Makam Nabi Musa as. - Israel

Baca selanjutnya di >> kisah Lengkap Nabi Musa as

16. NABI HARUN AS

Makam Nabi Harun as.


Baca selanjutnya di >> kisah Lengkap Harun as

17. NABI DAUD AS

Makam Nabi Daud as. Israel


Baca selanjutnya di >> kisah Lengkap Nabi Daud as

18. NABI SULAIMAN AS

Makam Nabi Sulaeman as.

Baca selanjutnya di >> kisah Lengkap Nabi Sulaeman as

19. NABI ILYAS AS

Persinggahan
diduga tempat makam Nabi Ilyas  as.

Baca selanjutnya di >> kisah Lengkap Nabi Ilyas as

20. NABI ILYASA' AS

Perkampungan diduga tempat Makam Nabi Ilyasa as.

Baca selanjutnya di >> kisah Lengkap Nabi Ilyasa as

21. NABI YUNUS AS
Kemudian sesudah rasul-rasul itu, Kami utus Musa dan Harun kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya, dengan (membawa) tanda-tanda (mukjizat-mukjizat) Kami, maka mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. QS. Yunus: 74

Makam Nabi Yunus as.

Baca selanjutnya di >> kisah Lengkap Nabi Yunus as


22. NABI ZAKARIA AS

Makam Nabi Zakaria as.

Baca selanjutnya di >> kisah Lengkap Nabi Zakaria as

23. NABI YAHYA AS

Makam Nabi Yahya as.

Komplek Makam Nabi Yahya as.

Baca selanjutnya di >> kisah Lengkap Nabi Yahya as
l

24. NABI ISA AS

Tempat Makam Nabi Isa as. - India
Bukit - diduga tempat Penyaliban
Nabi  Isa as

Lembah sungai - Yordania

Baca selanjutnya di >> kisah Lengkap Nabi Isa as

25. NABI MUHAMMAD SAW

Makam Nabi Muhammad SawBangunan Tempat Makam
Nabi Muhammad  SAW

Baca selanjutnya di >> kisah Lengkap Nabi Muhammad SAW

HAZRAT BIBI AMENA , Outside Macca

Makam Siti Aminah - Ibunda Rasul Muhammad SAW

HAZRAT BIBI HALEEMA, Outside Madina.

Makam Halimah - Madin

HAZRAT ABU TALEB, Uncle of Prophet Mohammed P.B.U.H, Macca

Makam Abu Thalib - Paman Rasul - di Mekah

HAZRAT BIBI KHADIJA (Ummul Moamineen), Macca

Makam Siti Khadijah - Istri Rasul - di Mekah

HAZRAT BIBI FATIMA ZAHRA

Makam Siti Fatimah Zahra

HAZRAT BILAL HABASHI, Damascus

Makam Bilal - Damaskus


Makam Nabi Khidir as.Makam Imam Hasan as.
Makam Yusya’ bin NunMakam Yuwsya
Yuwsya‘ bin Nūn (Arab:يوشع) adalah salah seorang nabi yang memimpin Bani Israelmemasuki kota Yareho. Yusha‘ bin Nūn membawa ajaran Musa pada pertama kali tiba di “Tanah Yang di Janjikan”. Ia mengatur penempatan kedua belas suku Israel setibanya di Kanaan. Yusha dikenal sebagai Joshua didalam Taurat. Namanya tidak disebutkan secara langsung tetapi Al-Qur’an mereferensikannya bersama dengan kisah Musa didalam surah Al-maidah, Al Kahfi dan Waqi’ah.
Kisah Yusha‘
Sesudah Harun dan Musa wafat, kaum Bani Israil dipimpin oleh Yusha‘ bin Nūn, yang memang telah ditunjuk oleh Musa untuk menggantikannya sesaat sebelum kewafatannya. Berkat kepemimpinan Yusha‘ bin Nūn mereka dapat menguasai tanah Palestina dan bertempat tinggal di istana. Namun setelah Yusha‘ bin Nūn wafat, mereka terpecah belah, dalam ajaran Islam dikatakan bahwa isi kitab Taurat mereka rubah dan ditambah-tambah. Mereka sering bersilang pendapat sesama mereka sendiri, hingga akhirnya hilanglah kekuatan persatuan mereka, yang mengakibatkan tanah Palestina diserbu dan dikuasai oleh bangsa lain. Segi positifnya adalah ketika dia meninggal, semua tugas untuk mengatur kedua belas suku tersebut telah selesai sesuai dengan kehendak Allah.

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing), QS Ali-Imran :33)

Kemudian sesudah rasul-rasul itu, Kami utus Musa dan Harun kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya, dengan (membawa) tanda-tanda (mukjizat-mukjizat) Kami, maka mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. QS. Yunus: 74


Penutup;
Kubur mengingatkan kita tentang "mati" dan kita dianjurkan menziarahi kuburan untuk mengingatkan kita kepada kematian dan juga perkara yang berlaku di alam barzakh serta hari kemudian nanti.

Dalil: Dari Buraidah bin al-Husayb ra, Rasulullah saw bersabda, “Aku pernah menghalang kamu dari menziarahi kubur. Sekrang, ziarahilah(kubur), kerana ia akan mengingatkan kamu akan hari kemudian….”[Hadis riwayat Muslim, an-Nasai dan lain-lain


وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ
Dan tidaklah Kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak (pula) mereka itu orang-orang yang kekal. (QS. Al-Anbiya : 7-8)

Makam makam diatas adalah salah satu bukti bahwa para nabi pernah berada di muka bumi ini, mereka bisa membuktikan bahwa apa yang manusia anggap selama mereka hidup mustahil ternyata terjadi karena kehendak Allah, mudah-mudahan dengan bukti ini kita akan semakin yakin akan adanya nabi dan rasul-rasul allah yang juga akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah yang telah mengutus mereka. Ammiin..

Edit dan Posting ; wawansurya
Sumber;
- Buku Mengungkap kebenaran tentang keberadaan.Rasul
http://mitra-sbm.blogspot.com -kisah-25-nabirasul-allah-lengkap.html
»»  READ MORE ...